BUDĚJCKÁ DETEKTIVNÍ SLUŽBA KORANDA

 

přináší pro klienta komplexní službu od počáteční konzultace až po následný servis. Úzký kontakt s klientem a kvalitní práce detektivů jsou předpokladem pro maximální spokojenost.

Ke kvalitnímu, úspěšnému a rychlému vyřešení případu také přispívá místní a osobní znalost a proto také řešíme kauzy převážně v teritoriu jihočeského regionu, kde máme dostatek kontaktů a dobrou znalost prostředí. Nemáme, jako řada jiných agentur, fiktivní kanceláře po celé republice, ale působíme v nám známém regionu.

Dle nařízení vlády ČR č. 278/2008 Sb. jsou „Služby soukromých detektivů" služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.

f t g